Leergeld Den Helder

Door de geweldige samenwerking tussen Stichting Leergeld Den Helder en Stichting Mycroft, is het voor u als ouder/opvoeder mogelijk een aanvraag in te dienen om een Computer, Laptop of Tablet voor uw kind te krijgen. Stichting Leergeld Den Helder neemt hiermee tevens deel aan “het nieuwe duurzaam”. En maakt samen met Stichting Mycroft een stap voorwaarts om nieuwe energiezuinige apparaten in te zetten om te helpen tegen de klimaatverandering.

De Leergeld werkmethode;

Stap 1: Spreekuur en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden verzocht op afspraak het spreekuur te bezoeken in het pand van Mee De Wering aan het Bernardplein in Den Helder. Daar volgt een intake gesprek met één van onze opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens dit persoonlijke gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.

Stap 2: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande/voorliggende voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties. Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.

Stap 3: Financieel vangnet: Wanneer er geen voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van “meedoen”.

Stap 4: Follow-up en nazorg: Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.

Wilt u uw kind aanmelden bij Leergeld Den Helder? klikt u dan op de onderstaande link:

Doe een aanvraag voor uw kind bij Stichting Leergeld Den Helder